Învelitul galuștelor cu Olga Gorcinschi și Nătălița Midoni Rodideal în s. Ruseștii Noi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *